Palvelumme
 • kirjanpito

  Tarjoamme asiakkaillemme räätälöityä taloushallintopalvelua, joko sähköisesti tai perinteisesti Visma Fivaldi-ohjelmistoa käyttäen. Huolehdimme viranomaisille heidän tarvitsemansa ilmoitukset oikein ja oikeaan aikaan.

 • palkanlaskenta

  Palvelumme kattaa palkanlaskennan prosessit, palkkatapahtumien käsittelyn, sekä työ- ja lomalainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin perehtymisen. Tilitoimisto lähettää tarvittavat ilmoitukset sähköisesti suoraan viranomaisille.

 • veroasiat

  Yrityksen veroilmoitusten laatiminen ja ilmoittaminen aikataulussa. Neuvomme yrityksiä, yrittäjiä ja kotitalouksia verotukseen liittyvissä kysymyksissä, sekä verosuunnitelmien laatimisessa.

 • tilinpäätökset

  Tilinpäätökseen kuuluvat tilinpäätös-kirja sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, veroilmoituksen laatiminen ja lähettäminen, osakeyhtiöillä tilinpäätös-pöytäkirjojen laatiminen (hallitus ja yhtiökokous).

 • maatalousverotus

  Maa- ja metsätalousalan tuntemus ja pitkä kokemus maa- ja metsätalouksien taloudenhoidosta. Kirjanpito, verosuunnittelu, veroilmoitukset, myös maatalousyhtymät ja kuolinpesät. Käytämme WebWakka-maatalouden kirjanpito-ohjelmaa.

 • asiakkaan konsultointi

  Konsultoimme asiakkaita heidän tarpeidensa mukaan. Aloittavan yrityksen neuvonta, perustamissopimukset sekä kaupparekisteri-ilmoitukset. Myös muut käytännön asiat, jotta sinä voisit keskittyä olennaiseen eli liiketoimintasi hoitamiseen.

ME